De premie van de arbeidsongeschiktheid verzekering bestaat uit een aantal componenten. De verzekeringmaatschappij heeft te maken met directe(uitkering aan arbeidsongeschikte) en indirecte kosten (administratie, reclame, acceptatie etc.). De verzekeraar zal natuurlijk ook winst moeten maken om financieel stabiel te blijven. Naast deze standaard componenten bestaat de premie arbeidsongeschiktheidsverzekering uit een aantal persoonsgebonden factoren zoals:

 

  • De leeftijd: Het risico en daarmee de premie stijgt naarmate je ouder wordt.
  • Het beroep: Een zzp’er of zelfstandige met een zwaarder/risicovoller beroep hebben een hogere premie.

 

Naast de persoonsgebonden componenten zijn natuurlijk de keuzes die je binnen de verzekering maakt van grote invloed op de premie:

 

  • Arbeidsongeschiktheidscriterium
  • Eigen risicoperiode
  • Verzekerd bedrag
  • Uitkeringsdrempel
  • Indexering
  • Contractkorting: Sommige verzekeraars geven korting bij bijvoorbeeld een contract van drie of vijf jaar.
  • Instapkorting: Sommige verzekeraars geven aan de start van de verzekering een aantal jaar een korting op de premie.

Let op met het vergelijken van premies van verzekeraars. Zoals je ziet zijn er nogal wat factoren die de premie en daarmee de dekking van de AOV bepalen. Enkel het vergelijken van de premie zou wellicht een AOV met te beperkte voorwaarden op kunnen leveren die indien nodig niet gaat uitkeren. Om een grove indruk te geven van de hoogte van de premie staat er een overzicht op aansprakelijkheidsverzekeringregelen.nl.

 

Verzekeringspremies vergelijken

In deze tabel is van de arbeidsongeschiktheidsverzekering premie indicatie is de aftrekbaarheid van de AOV nog niet meegenomen. De AOV is namelijk aftrekbaar als “premiebetaling inkomensvoorziening” bij de aangifte inkomstenbelasting. Uitgaande van box 1 kun je 40% van de premie via de belasting terugkrijgen. Een bruto premie van 5.000 per jaar wordt dan met aftrek netto 2.000 per jaar, of 166 per maand. Het imago van de AOV als onbetaalbare verzekering is hardnekkig maar zoals je in het voorbeeld ziet valt dit in de praktijk en rekening houdend met de aftrek wel mee. De keuzes die je maakt tijdens de selectie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn sterk afhankelijk van de privé situatie en de risico’s die je wilt afdekken. Het is daarom aan te raden  om een financieel expert in de hand te nemen die de persoonlijke financiële situatie in kaart brengt en hierbij een verzekeraar en dekking kiest die het beste bij jouw situatie past.

 

Wees voorzichtig met een arbeidsongeschiktheidsverzekering met beperkte dekking

Om een aantrekkelijke premie te bieden hebben verzekeraars arbeidsongeschiktheidsverzekeringen met een beperkte dekking. In de meeste gevallen gaat het hierbij om een uitsluiting van psychische oorzaak. Dit betekent dat de verzekeraar niet tot uitkering overgaat wanneer de arbeidsongeschiktheid voortkomt uit psychische klachten. Je verwacht natuurlijk niet door een psychische oorzaak arbeidsongeschikt te raken. Toch blijkt uit onderzoek dat bij ongeveer 35% van de arbeidsongeschikte een psychische klacht de oorzaak is.

Alternatieven

Een ander soort AOV met beperkte dekking is de arbeidsongeschiktheidsverzekering die in geval van arbeidsongeschiktheid enkel voor een periode van 5 jaar uitkeert. Dit levert natuurlijk een lagere premie maar de kans dat je na 5 jaar arbeidsongeschiktheid weer terugkeert op de arbeidsmarkt is vrij klein. Met een dergelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering heb je een lagere premie maar loopt de kans dat de verzekeraar niet of beperkt uitkeert wanneer je arbeidsongeschikt raakt. Het is daarom verstandig  goed te kijken naar de voorwaarden en niet alleen naar de laagste premie.

 

Bron: verzekeringsadvies van aansprakelijkheidsverzekeringregelen.nl