Dit moet je weten over de autoverzekering

Ga je met de auto de openbare weg op, dan moet de auto behalve APK gekeurd ook altijd verzekerd zijn. Sterker nog: rijd je nooit in een auto, maar staat jouw auto wel voor je huis op de openbare weg, zelfs dan dient een autoverzekering afgesloten te worden. De verplichting geldt overigens in alle landen die deel uitmaken van de Europese Unie en is dus niet iets typisch Nederlands. Word je staande gehouden door de politie en blijkt dat je auto niet verzekerd is, dan volgt een boete. En die boetes zijn fors tegenwoordig.

Hoe uitgebreider de autoverzekering, hoe hoger de maandelijkse kosten

Er zijn in ons land verschillende autoverzekeringen. In essentie is het zo dat hoe uitgebreider de verzekering is, hoe hoger je maandelijkse kosten uit zullen vallen. In ons land verzeker jij je auto op drie verschillende manieren. Je kunt kiezen voor een WA-verzekering, een beperkte cascoverzekering of de allrisk verzekering, ook wel volledige casco verzekering genoemd. Welke verzekering je afsluit, is sterk afhankelijk van zaken als het bouwjaar van de auto en de waarde ervan. Doorgaans worden voor nieuwe auto’s tot een leeftijd tussen de drie en vijf jaar allrisk verzekerd. De oudere auto’s hebben vaak een WA-verzekering.

Je bent verplicht tenminste een autoverzekering met WA-dekking af te sluiten

Een WA-verzekering is in elk geval verplicht. Als gebruiker van de openbare weg dient u tenminste WA-verzekerd te zijn. Deze aansprakelijkheidsverzekering is de minst uitgebreide verzekering van de drie en daarmee ook meteen de meest voordelige autoverzekering. Ben je WA-verzekerd, dan wordt alleen de schade gedekt die je toebrengt aan anderen. De schade aan je eigen auto valt dus buiten de dekking van de WA-verzekering.

Er gelden altijd wel weer uitzonderingen

Je kunt ook kiezen voor een autoverzekering in de vorm van een beperkte cascoverzekering. Nu is behalve de schade aan een derde partij ook ruitschade en schade bij diefstal aan de eigen auto gedekt. De meest uitgebreide verzekering is de allrisk verzekering of de volledig cascoverzekering. Stel je let even niet op en veroorzaakt een ongeval. Bij een allrisk verzekering wordt dan zowel de schade aan derden als de schade die is opgelopen aan de eigen auto door de verzekering vergoed. Let wel; veel mensen denken dat bij deze uitgebreide verzekering echt alles gedekt is. Dat is echter niet zo, Er gelden altijd weer uitzonderingen. Wat precies wel en wat net niet binnen de verzekering valt, staat in de polisvoorwaarden van de verzekeraar. Het is zeer verstandig om die goed tot je te nemen.

Nieuwe auto’s allrisk en oudere wagens WA-verzekerd

Nieuwe auto’s worden vaak allrisk verzekerd, de wat oudere vierwielers niet. Die worden vaak WA-verzekerd. Het is verstandig om elk jaar te controleren of de autoverzekering die je afgesloten hebt nog past bij de situatie. Je kunt ooit besloten hebben een auto allrisk te verzekeren. Ondertussen echter is de auto al lang de jongste niet meer en betaal je wellicht maandelijks teveel als gekeken wordt naar de waarde die de auto nog heeft. Het checken van de autoverzekering is toch al erg verstandig. De voorwaarden kunnen elk jaar weer anders zijn en de verschillen per verzekeraar kunnen ook veranderen per jaar.

Verschillen per verzekeraar

Die verschillen per verzekeraar worden door de verzekeringnemers nogal eens als bijzonder beschouwd. Het kan namelijk best zo zijn dat als je een auto total-loss rijdt je bij verzekeraar A de nieuwwaarde van de auto vergoed krijgt en bij verzekeraar B de dagwaarde van de auto uitbetaald krijgt. Daarom is het dus zo belangrijk om de polisvoorwaarden goed te bestuderen. Dat voorkomt vervelende verrassingen als je schade oploopt bij een ongeval en de verzekering ingeschakeld wordt.

Zware auto’s maken zware schades

Er zijn verschillende factoren die een rol spelen bij de hoogte van de maandelijkse premie. Dat is bijvoorbeeld het gewicht van de auto. Verzekeraars gaan ervan uit dat hoe zwaarder een auto is, hoe meer schade aangericht kan worden. Dat betekent dat de premie wat hoger uit zal vallen. Verder speelt het bouwjaar van de auto een rol en kan ook de woonplaats een rol spelen. Woon je op het platteland, dan wordt doorgaans minder premie berekend als wanneer je in een drukke stad woonachtig bent.

Bonus-malussysteem

Belangrijk bij de totstandkoming van de hoogte van de premie is echter vooral het bonus-malussysteem. Dit systeem is de opvolger van het no-claimsysteem dat lang van kracht was in ons land. Het systeem komt er in beginsel op neer dat schadevrij rijden beloond wordt met een korting op de premie. Heb je wel schade dan daal je op de ladder en betaal je juist meer aan premie. Een jaar schadevrij rijden betekent een trede hoger opĀ  de ladder, schade betekent dat je zomaar vijf plaatsen daalt. Hoewel een ander systeem, wordt het in de volksmond nog steeds wel de no-claim korting genoemd.

Kies voor een aanvullende autoverzekering

Behalve de drie genoemde verzekeringen kun je kiezen voor een aantal aanvullende verzekeringen. Daarvan zijn de ongeval inzittenden verzekering, de schade inzittenden verzekering en de rechtsbijstandverzekering de meest bekende vormen. Welke verzekering je ook neemt, kijk wel verder dan alleen naar de prijs. Maak je gebruik van een vergelijker die je online vindt, dan wordt de verzekeraar die het goedkoopst is als de beste gepresenteerd. Dat is echter bezijden de waarheid. Het ligt er maar net aan wat wel en niet door de verzekering gedekt wordt. Op basis van het goed doornemen van de polisvoorwaarden kan pas gezegd worden of een verzekering de maandelijkse premie waard is of niet. Het kan zomaar zijn dat iets meer per maand betalen gewoon heel verstandig is. De prijs is wat dat betreft niet altijd leidend en zegt helemaal niets over de inhoud van de verzekering en de kwaliteit van de verzekering. Het is goed elk jaar uw autoverzekering even tegen het licht te houden. Elk jaar opnieuw kunnen de voorwaarden veranderd worden namelijk. Je kunt dan meteen kijken wat jouw verzekeraar biedt ten opzichte van andere verzekeraars. Want ook daar kunnen soms grote verschillen in ontstaan.