Levensverzekeringen worden vaak beschouwd als een soort investering die men doet voor zijn toekomst en om de toekomst van zijn gezin veilig te stellen. Het is niet bepaald een investering, maar het staat er vrij dicht bij. Het helpt uw ​​gezin te beschermen en redt hen van de financiële crisis op het moment van uw overlijden.

Een levensverzekering is in de eenvoudigste vorm een ​​contract tussen de verzekerde en de verzekeringsmaatschappij waarbij deze laatste een verzekerde som belooft aan de voorgedragen persoon van de polis. De voorgedragen persoon is degene die het verzekerde bedrag ontvangt bij overlijden van de verzekerde. Het is dus een investering in iemands leven en in de toekomst van zijn gezin. De verzekerde kan mogelijk niet genieten van de voordelen van de investering, maar zijn familie wel, en wordt daarom als voordelig beschouwd.

In de meeste levensverzekeringen wordt het verzekerde bedrag pas gerealiseerd bij het overlijden van de verzekerde. Maar tegenwoordig zijn er bepaalde flexibele verzekeringen die ook als beleggen werken. Zo hebben de levensverzekeringspolissen een vooraf bepaalde vervaldatum en kan de verzekerde daarin investeren om hun kapitaal te verhogen.

In het geval van een dotatiebeleid moet de verzekeringnemer een hogere premie betalen voor een vaste looptijd, zoals vastgelegd in het contract. Rente wordt toegevoegd aan het kapitaalbedrag onder deze polis, die vervolgens kan worden vrijgegeven zodra de polis afloopt. Met dit soort polissen kunt u het bedrag voortijdig opnemen en kunt u er dus op vertrouwen tijdens de financiële crisis.

Evenzo zijn er deelnemende levensverzekeringen die ook als belegging werken. Onder deze polis wordt de premie die de verzekeraar betaalt, betaald aan de verzekeringsmaatschappij die deze verder belegt. Als de verzekeringsmaatschappij winst maakt op die beleggingen, ontvangt de verzekerde ook de uitkering. De winst wordt gedeeld met de verzekerde wiens geld door de maatschappij is geïnvesteerd. Ook als de maatschappij geen winst maakt, wordt op de vervaldag van de polis een minimaal verzekerd bedrag aan de verzekerde uitbetaald.

Deze deelnemende polissen worden doorgaans aangeboden door onderlinge levensverzekeringsmaatschappijen.

Deze bedrijven gebruiken de door de verzekerde betaalde premie en gebruiken deze vervolgens als collectieve belegging die wordt belegd in onderlinge fondsen. Het rendement van de investering is afhankelijk van de marktomstandigheden en verschillende factoren, daarom is het essentieel om het juiste bedrijf te kiezen. Het bedrijf kan het bedrag beleggen in onroerend goed of andere investeringsplannen en wanneer ze winst maken op deze investeringen, wordt het gelijkelijk verdeeld over alle polishouders van het bedrijf.