Is levensverzekering een investering?

Levensverzekeringen worden vaak beschouwd als een soort investering die men doet voor zijn toekomst en om de toekomst van zijn gezin veilig te stellen. Het is niet bepaald een investering, maar het staat er vrij dicht bij. Het helpt uw ​​gezin te beschermen en redt hen van de financiële crisis op het moment van uw overlijden.

Een levensverzekering is in de eenvoudigste vorm een ​​contract tussen de verzekerde en de verzekeringsmaatschappij waarbij deze laatste een verzekerde som belooft aan de voorgedragen persoon van de polis. De voorgedragen persoon is degene die het verzekerde bedrag ontvangt bij overlijden van de verzekerde. Het is dus een investering in iemands leven en in de toekomst van zijn gezin. De verzekerde kan mogelijk niet genieten van de voordelen van de investering, maar zijn familie wel, en wordt daarom als voordelig beschouwd.

In de meeste levensverzekeringen wordt het verzekerde bedrag pas gerealiseerd bij het overlijden van de verzekerde. Maar tegenwoordig zijn er bepaalde flexibele verzekeringen die ook als beleggen werken. Zo hebben de levensverzekeringspolissen een vooraf bepaalde vervaldatum en kan de verzekerde daarin investeren om hun kapitaal te verhogen.

In het geval van een dotatiebeleid moet de verzekeringnemer een hogere premie betalen voor een vaste looptijd, zoals vastgelegd in het contract. Rente wordt toegevoegd aan het kapitaalbedrag onder deze polis, die vervolgens kan worden vrijgegeven zodra de polis afloopt. Met dit soort polissen kunt u het bedrag voortijdig opnemen en kunt u er dus op vertrouwen tijdens de financiële crisis.

Evenzo zijn er deelnemende levensverzekeringen die ook als belegging werken. Onder deze polis wordt de premie die de verzekeraar betaalt, betaald aan de verzekeringsmaatschappij die deze verder belegt. Als de verzekeringsmaatschappij winst maakt op die beleggingen, ontvangt de verzekerde ook de uitkering. De winst wordt gedeeld met de verzekerde wiens geld door de maatschappij is geïnvesteerd. Ook als de maatschappij geen winst maakt, wordt op de vervaldag van de polis een minimaal verzekerd bedrag aan de verzekerde uitbetaald.

Deze deelnemende polissen worden doorgaans aangeboden door onderlinge levensverzekeringsmaatschappijen.

Deze bedrijven gebruiken de door de verzekerde betaalde premie en gebruiken deze vervolgens als collectieve belegging die wordt belegd in onderlinge fondsen. Het rendement van de investering is afhankelijk van de marktomstandigheden en verschillende factoren, daarom is het essentieel om het juiste bedrijf te kiezen. Het bedrijf kan het bedrag beleggen in onroerend goed of andere investeringsplannen en wanneer ze winst maken op deze investeringen, wordt het gelijkelijk verdeeld over alle polishouders van het bedrijf.

Investeren in verzekeringen voor senioren

Naarmate mensen ouder worden, wordt het steeds belangrijker dat ze meer gaan plannen voor onvoorziene gebeurtenissen. Over het algemeen geldt dat hoe meer verantwoordelijkheid men heeft, des te meer zij moeten nadenken over de toekomstige en toekomstige gebeurtenissen. Daarom moet de oudere generatie meer investeren in vastrentende beleggingen. Er zijn verschillende vastrentende beleggingen beschikbaar voor ouderen.

Enkele van de meest over het hoofd geziene beleggingen zijn gebaseerd op verzekeringen. Laten we duidelijk zijn: vast inkomen betekent eenvoudigweg een investering die u in de loop van de tijd een vast bedrag zou betalen. Dit is anders dan op groei gebaseerd beleggen waarbij u uw geld voor een lange tijd wilt opsluiten in ruil voor aanzienlijke groei.

Senioren moeten altijd kijken naar investeringen die hen elke maand een vast bedrag opleveren, zodat ze geld hebben voor hun dagelijkse leven. Verzekeringsproducten kunnen geweldig zijn voor dit soort beleggingen. Een van de redenen waarom Verzekeringen voor zo’n geweldige investering zorgt, is omdat het een van de hoogste rentetarieven betaalt en ook een redelijk veilige investering is.

 

Verzekerings annuïteiten kunnen worden gebruikt als onderdeel van een goed gediversifieerde portefeuille om risico’s te beheren en ze kunnen ook worden gebruikt om ervoor te zorgen dat u een investering heeft die vastrentende inkomsten genereert wanneer u met pensioen zou willen gaan.

Bedrijven die voor ouderen zorgen en die gespecialiseerd zijn in senioren zijn in die zin geweldig omdat ze speciaal voor die markt kunnen adviseren en producten kunnen maken. Een dergelijk bedrijf in het VK heet Saga Insurance.

Het biedt verzekeringsproducten speciaal voor mensen ouder dan 50 jaar. Veel verzekeringsmaatschappijen over de hele wereld werken op verschillende manieren. Sommigen bieden mogelijk alleen verzekeringen tegen onvoorziene omstandigheden, terwijl anderen producten aanbieden die als investering kunnen worden gebruikt.

Verzekeringsproducten die als belegging kunnen worden gebruikt, hebben na een bepaalde periode een bepaalde vorm van vergoeding voor het individu. Het individu zou dus zijn premies voor een vast aantal jaren betalen en vervolgens op de vervaldag zou het bedrijf een vast bedrag terugbetalen of het individu elke maand een vast bedrag geven.

Dit zijn prachtige pensioenauto’s omdat een jongere een dergelijk product kan kopen en een kleine premie kan betalen voor de duur van zijn werkzame leven en dan verwacht terug te worden betaald wanneer hij met pensioen gaat.

Plan uw investeringen

U spaart voor toekomstige gebeurtenissen waarvan u denkt dat ze belangrijk voor u zijn. U moet specifiek zijn bij het stellen van uw doelen. Misschien wilt u sparen voor uw bruiloft, het financieren van de eerste betaling voor thuis, het financieren van uw auto, de opleiding van uw kind, pensionering of een ander specifiek evenement waarvan u denkt dat het belangrijk is. Je moet ze ook prioriteren op basis van hun belang, de frequentie identificeren als een van deze terugkerende gebeurtenissen zijn.

Tijd om doelen te bereiken
Doelen zijn over het algemeen tijdgebonden. Wanneer u het doel van investering identificeert, komt de tijd die u nodig hebt om die te vervullen automatisch in beeld. Er zijn evenementen waar u de komende vijf jaar voor moet zorgen, voor anderen heeft u misschien nog tijd van 15 tot 20 jaar. Mogelijk zijn er financiële vereisten die zich kunnen herhalen en heeft u mogelijk regelmatig geld nodig. Het is belangrijk om te weten hoeveel tijd u nodig heeft om uw investering naar uw vereiste corpus te laten groeien. Het bedrag dat u investeert en het product dat u mag beleggen, verschillen per dat.

 

Hoeveel te investeren
Hoeveel u investeert, hangt af van twee factoren: de tijd die u heeft en het bedrag dat u nodig heeft. Om hetzelfde corpus te bereiken als u meer tijd heeft, kunt u regelmatig kleinere bedragen beleggen en is de tijd korter. Mogelijk moet u meer investeren. Overweeg daarnaast ook uw reguliere uitgaven en hoe u het investeringsbedrag erin kunt passen. Bij de meeste beleggingsproducten zijn verschillende betalingsmogelijkheden mogelijk, zoals maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks en jaarlijks.

Verzekeringsplannen voor investeringen en hun kenmerken
Met investeringsverzekeringen kunt u profiteren van zowel investeringen als verzekeringen. Dus als u de verzekeringstermijn overleeft, krijgt u het looptijdbedrag en als er tijdens de looptijd iets met u gebeurt, zijn uw gezinsleden veilig en krijgen ze het verzekerde bedrag volgens de beleidsrichtlijnen.

Afhankelijk van de behoefte, de tijd die u heeft en het risicoprofiel, kunt u kiezen uit verschillende beschikbare beleggingsverzekeringen. U kunt kiezen tussen traditionele plannen zoals schenkingsplannen en geld-terug-plannen of u kunt ervoor kiezen om voor ULIPS te gaan. Elk heeft kenmerken die geschikt zijn voor verschillende vereisten.

Risicofactor – Traditionele plannen bieden u de allround veiligheid. Wat u ook belegt, het is veilig en het eventuele risico wordt gedragen door de verzekeringsmaatschappij. Het bedrag dat u krijgt op de eindvervaldag of bij overlijden is allemaal gegarandeerd. Terwijl bij ULIPS het risico bij de investeerder ligt. Als de markt het goed doet en u hebt geïnvesteerd in een goed fonds, is het rendement op uw investering mogelijk beter dan op traditionele plannen. Als de markt laag is of als uw fonds het niet zo goed doet, loopt uw ​​investering risico.

Flexibiliteit – Traditionele plannen zijn op meer dan één manier vastgelegd. Je kunt het beleid niet halverwege stoppen. U zult het tot het einde moeten doorzetten om het maximale voordeel te krijgen. Bij ULIPS is er een vaste minimumtijd waarvoor u moet betalen. U kunt tussendoor gedeeltelijk geld opnemen.