Verliespolis OVER VERLIESPOLIS: Stuitingsbrief
Wat is een stuitingsbrief?
Hoe verzend ik een stuitingsbrief?
Mijn relatienummer bij mijn verzekeraar(s) is niet te verkrijgen, wat moet ik dan invullen?
Wanneer moet ik hem opsturen?
Waar moet de brief naartoe?
Moet ik de stuitingsbrief ook sturen als ik de polis al heb afgekocht, of als deze nog loopt of al is afgelopen?
Moet ik de verzekeraar niet eerst aanklagen?
Als ik liever anoniem wil blijven wat dan?
Heeft het geen gevolgen voor mijn nog lopende polissen?
Is het alleen voor beleggingspolissen of ook voor hypotheken et cetera?
Is het verzenden van een stuitingsbrief niet voorbarig?
Wat is de verjaringstermijn van een klacht?
Wat te doen met het antwoord van de verzekeringsmaatschappij op de stuitingsbrief?
De verzekeraar heeft mij geantwoord dat zij van mening is dat er niet gestuit is?
Wat te doen na het verzenden van de stuitingsbrief?
Is het accepteren van uitbetaling onder voorbehoud voldoende of moet ik ook nog een stuitingsbrief sturen?
In hoeverre worden door een overstap mijn verhaalrechten op de huidige verzekeraar geschaad cq. wat moet ik doen om dat te voorkomen?
Is de stuitingsbrief geschikt voor iedere vorm van beleggingspolis?
Moeten alle polishouders de stuitingsbrief ondertekenen?
De verzekeringsmaatschappij noemt mijn klacht, in de vorm van een stuitingsbrief, niet ontvankelijk, wat nu?
Als achteraf blijkt dat er niets mis is met ons product en ik de verzekeraar aansprakelijk heb gesteld door middel van de stuitingsbrief, kan de verzekeraar dan ook een klacht tegen ons indienen?
Kan ik de stuitingsbrief ook uit naam van iemand anders sturen; kinderen, kleinkinderen et cetera?
Wat te doen als mijn stuitingsbrief niet in ontvangst wordt genomen en dus wordt geweigerd?
Als ik maar geen reactie krijg op mijn stuitingsbrief of op slechts één van de polissen, is mijn klacht dan wel gestuit?
Moet ik nog iets doen als ik het nieuwe polisoverzicht heb ontvangen?