Verliespolis OVER VERLIESPOLIS: Producten en aanbieders
Om wat voor producten gaat het?
Om welke verzekeraars gaat het?
Wat moet ik doen met mijn producten/polissen doorgaan of stoppen?
Als ik een andere verzekeringsmaatschappij of product heb, wat moet ik dan invullen?
Wat moet ik doen met de informatie die ik nu nog doorkrijg van mijn verzekeraar over het ondernemen van stappen tegen hen of over mijn product?
Wat is de rol van de tussenpersoon in deze hele situatie?
Welke maatschappij moet ik invullen op mijn persoonlijke dossier op www.Verliespolis.nl, de originele of de huidige maatschappij?
Wat te doen met polissen die premievrij gemaakt zijn?
Hoe zit het met de doorverkoop van polissen tussen maatschappijen onderling?
Wat te doen met een aanbod van de verzekeraar om de polis aan te passen of een regeling te treffen?
Wat is het beste om nu te doen met mijn huidige polis en wat te doen als deze afloopt?
Kan mijn klacht en mogelijke claim verjaren?
In veel polissen is wel een overlijdensrisicopremie opgenomen zonder medeweten van de polishouder, wat kan daarmee gedaan worden?
Valt een kapitaalverzekering ook onder de stichting verliespolis?
Hoe zit het met de provisie die tussenpersonen ontvangen van de beleggingsverzekering, die wordt betaald uit mijn zak en worden deze tussenpersonen ook aangepakt?
Wat te doen met teruggekregen inventarisatie formulier van verzekeringsagent?
Vallen effectenleaseproducten ook onder de Stichting Verliespolis?
Als ik een jaarlijkse bijdrage lever aan mijn verzekeringsmaatschappij hoe kan ik dan maandelijkse kosten betalen van mijn premie?
Behartigt uw organisatie ook belangen van personen die een pensioen- en lijfrenteverzekering hebben afgesloten en daar ontevreden over zijn?
Hoe kan het dat bij vervroegde uitbetaling ruim 50% van mijn huidige waarde niet wordt uitgekeerd?
Als er sprake is van een gegarandeerde eindsom is er dan ook sprake van een mogelijk probleem met de beleggingspolis, ook al zegt de verzekeraar van niet?
Wat te doen met spaarloonpolissen?
Worden verzekeringsmaatschappijen die niet op uw website voorkomen ook opgenomen in het onderzoek; oa. FBTO en Centraal Beheer, SNS, ING?
Hoe kom ik aan een onafhankelijk financieel adviseur?
Wat te doen als de verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon aangeeft dat mijn product geen beleggingsverzekering is?
Waarom hebben de verzekeringsmaatschappijen hun klanten tot nog toe nog geen enkele mededeling over hun polissen gedaan, betreffende eventueel verlies?
Hoe zit het met de overlijdensrisicopremie die in veel beleggingspolissen is verwerkt, wordt berekend, zonder dat de polishouders daarvan op de hoogte zijn gesteld?
Komen ook afgelopen polissen in aanmerking voor compensatie?
Wat te doen als ik via de werkgever spaar voor mijn pensioen, vallen deze ook onder de noemer Verliespolis?
Wat is een kwijtingsformulier, en wat moet ik er mee doen?
Gaat deze actie ook over gemengde levensverzekeringen, daarmee bedoel ik: kapitaalsverzekeringen met een overlijdensrisico clausule?
Kan ik wijzigingen aanbrengen in mijn polis, zoals stoppen met de overlijdensrisicodekking of de polis omzetten, zonder dat dit gevolgen heeft voor een eventuele vordering als gevolg van de lopende actie van de Stichting?
Hoe kan ik van mijn verzekeringsmaatschappij eisen dat zij een volledige specificatie sturen van mijn polis met alle kosten et cetera er in vermeld?
Mijn verzekeringsmaatschappij heeft mijn polisvoorwaarden veranderd, mag dat?
Mijn verzekeringsmaatschappij vraagt mij naar aanleiding van mijn stuitingsbrief, verdere informatie op te sturen. Wat nu?
Als mijn product niet op de lijst van het KiFiD voorkomt, wordt deze dan niet meegenomen met het onderzoek?
Is er ook sprake van een beschikbare premieregeling als mijn werkgever een pensioenpremie stort in een door mij uitgekozen pensioenpolis?
Als polishouders in scheiding liggen, maar nog wel beiden aansprakelijk zijn voor de premiebetaling, moeten zij zich dan samen aanmelden of apart?
Gaan de rechten van een eventuele vergoeding door de verzekeringsmaatschappij over op de erven?
Mijn werkgever heeft een algehele beleggingspolis lopen voor het personeel, wie moet er dan actie ondernemen tegen de verzekeraar?
Is het zinvol om bij mijn verzekeraar aan te blijven dringen op antwoorden?
Moet ik als mijn werkgever een beleggingspolis voor mij heeft afgesloten mij laten vertegenwoordigen door mijn werkgever of moet ik zelf stappen ondernemen?
Wat te doen als mijn verzekeraar mij uitnodigt voor een persoonlijk gesprek?
Wat is een overgesloten polis?
De verzekeraar wil mij een aanbod doen en mijn polis veranderen. Waar moet ik op letten en waar moet ik wel of niet op ingaan?
Vallen effectenbeleningsproducten ook onder de Stichting Verliespolis?
Wat is het verschil tussen beleggen op rekening en een beleggingsrekening/polis?
Heeft het zin om oudere reeds afgewikkelde polissen ook te controleren?
Ik kreeg van Spaarbeleg een brief dat de naam wordt veranderd in Aegon, moet ik mij zorgen maken?