Verliespolis OVER VERLIESPOLIS: Werkwijze en organisatie
Door wie en waarom is de Stichting Verliespolis opgericht?
Wat is de werkwijze van de Stichting Verliespolis?
Waarom is er volgens de Stichting Verliespolis sprake van een collectief probleem?
Waarom wilt u een Staatscommissie instellen?
Bent u al in gesprek met verzekeraars?
Bent u in gesprek met de overheid en met de politiek?
Wie zitten er in het bestuur van de Stichting Verliespolis?
Wie zijn de advocaten van de Stichting Verliespolis?
Wie houden er toezicht op de Stichting Verliespolis?
Wie voert het onderzoek uit?
Wanneer is dit onderzoek afgerond?
Kunt u al iets zeggen over mogelijke schadevergoedingen?
Hoe houdt u mij op de hoogte van de voortgang?
Wat onderscheidt de Stichting Verliespolis van andere initiatieven op het gebied van beleggingsverzekeringen?
Wat moet ik doen met alle documentatie?
Waar komen de verschillende aanmeldingsprocedures via STOP, de advocaat William Schonewille, TROS Radar en de Stichting Verliespolis weer samen?
Wat moet ik doen als ik mijn inventarisatieformulier niet zelf kan invullen en de verzekeraar of de tussenpersoon weigert dit te doen, waardoor ik niet weet hoe ik er voor sta?
Klopt het dat je zelf ook nog actie moet ondernemen ten opzichte van de verzekeraar in verband met verjaring van de klacht?
Kan er ook nog aanspraak gemaakt worden op al afgelopen, afgekochte of op een andere manier beëindigde polissen en tot hoelang terug?
Wat wordt er met de financiële bijdragen van de aangeslotenen gedaan?
Staat acceptatie van de einduitkering bij beëindiging van mijn beleggingsverzekering verdere stappen in de weg?
Hoe werkt de site?
Wat zijn de acties die tot nu toe zijn ondernomen?
Zijn vormfouten, zoals spelfouten e.d. redenen om juridische actie te ondernemen?
Ik ben lid van de vereniging Consument en geldzaken; deze trof ik niet bij het lijstje aan. De vereniging is bezig met een soortgelijk onderzoek. Is dit geïntegreerd of loopt dit naast elkaar?
Waarom wordt er niet naar polisgegevens gevraagd om een overzicht te krijgen van de geleden schade?
Wat voor invloed hebben uitspraken van rechters op de Stichting Verliespolis en haar beleid?
Wat zijn de rechten en garanties die ik krijg als ik mij aansluit bij de Stichting Verliespolis?
Wat is de exacte kern van de problematiek?
Als ik geen verdere informatie moet verstrekken hoe kunnen jullie dan een goede zaak aanspannen?
Op welke kosten van de verzekering richt de Stichting Verliespolis zich? Ook op de kosten van de afkoop van het contract?
Kan ik ook zelf mijn rechtsbijstandsverzekering inschakelen?
Kan je ook iemand aanmelden die net overleden is?
Wat zijn mijn verantwoordelijkheden als ik de bijdrage betaal en mij definitief aanmeld bij de stichting?
Hoe kan het dat ik via Tros Radar meer gegevens kon opgeven dan via Verliespolis en dat mij nu om meer informatie wordt gevraagd?
Waarom een onderzoek instellen in samenwerking met de overheid als de overheid mede schuldig is door slecht toezicht op de verzekeringsmaatschappijen?
Wat gebeurt met mijn bestaande rechten op eventuele tegemoetkoming in kosten (als verliespolis gelijk krijgt!!) op het moment dat ik een wijziging doorvoer in mijn hypotheekpolis.
Kan ik informatie naar u opsturen over mijn dossier?
Is het noodzakelijk mij ook aan te melden bij het KiFiD?
Is het voor koersplan polishouders, nuttig om zich naast ‘Koersplan de weg kwijt’ ook aan te melden bij de Stichting Verliespolis?
Moet ik een rechtsbijstandsverzekering afsluiten in verband met de eventuele gang naar de rechtbank van de Stichting Verliespolis?
Wat moet ik doen voor persoonlijk advies betreffende mijn polissen?
Moet ik naast mijn aanmelding bij de Stichting mijn zaak ook nog zelf via een advocaat regelen?
Indien ik bij KiFiD mijn probleem heb voorgelegd en ik krijg geen bevredigende uitspraak, heb ik dan daarmee de weg voor ondersteuning door de Stichting Verliespolis afgesloten?