Verliespolis
VEELGESTELDE VRAGEN

Hoewel wij ons kunnen voorstellen dat u daaraan behoefte heeft, is het gezien de organisatie van de Stichting Verliespolis en het grote aantal reacties, niet mogelijk telefonisch contact op te nemen met de Stichting of haar advocaten. De stichting werkt collectief, wat mogelijk maakt dat de vele tienduizenden aangeslotenen slechts een bepertke financiële bijdrage hoeven te betalen. Met de beschikbare middelen is het dan ook niet mogelijk om mensen persoonlijk te woord te staan of individuele vragen te beantwoorden.

Wel zullen alle schriftelijk en per e-mail gestelde vragen van belanghebbenden worden geïnventariseerd, waaruit een selectie wordt gemaakt van de meest voorkomende vragen.

Onder het kopje Veelgestelde vragen worden deze vragen en antwoorden periodiek geplaatst. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te raadplegen.

Daarnaast kunt u de antwoorden op actuele vragen vaak ook vinden in de nieuwsbrieven van de Stichting

De Stichting Verliespolis wijst u graag op het volgende:

  • De vragen en antwoorden hebben een algemeen karakter.
  • De Stichting Verliespolis mag en kan niet ingaan op individuele vragen met betrekking tot specifieke polissen.
  • De Stichting Verliespolis geeft geen adviezen met betrekking tot uw persoonlijke situatie, uw polis en/of financiële beslissingen en de vragen en antwoorden mogen ook niet als advies worden beschouwd. Adviseren mag namelijk niet van de Autoriteit Financiële Markten en vergt daarnaast een volledig zicht op uw persoonlijke situatie, wat gezien de grote hoeveelheid gedupeerden en ons kleine team niet mogelijk is. De Stichting doet het werk voor u zo efficiënt en slagvaardig mogelijk. Hopelijk begrijpt u dat voor een Stichting individueel contact met meer dan 100.000 mensen niet mogelijk is.
  • Wilt u advies of hebt u vragen over uw specifieke polis of een mogelijke compensatie (bijvoorbeeld over de status daarvan), verwijzen wij u naar uw verzekeraar of tussenpersoon. Voordat u besluiten neemt ten aanzien van uw polis is het verstandig om een onafhankelijke financiële adviseur te raadplegen.